REKLAMA

piątek, 26 maja 2017

Nowa funkcjonalność - wpływ trendu wolumenu na statystyki i zasięgi formacji

Jakiś czas temu wprowadziliśmy nową funkcjonalność wyznaczania docelowych poziomów cenowych po wybiciu z formacji na podstawie wolumenu w dniu wybicia. Od wczoraj w naszych predykcjach uwzględniamy również statystyczne dane o trendzie wolumenu podczas tworzenia się formacji. Co to takiego i w jaki sposób wpływa na statystyki formacji, takie jak kierunek wybicia czy skuteczność?Informacje o trendzie wolumenu ATmatix podaje już od dawna dla większości wykrywanych formacji. Jednak do tej pory nie były one wykorzystywane w zbieraniu statystyk i obliczaniu prognozowanych cen po wybiciu z formacji - ale to już historia. Przypominamy, iż informacje o trendzie wolumenu ATmatix wyświela w szczegółach formacji - po rozwinięciu wiersza w tabeli formacji, w oknie wykresu formacji oraz na dedykowanej podstronie danej formacji.

Widok szczegółów w tabeli formacji
Widok wykresu
Strona formacji

Trend wolumenu podczas tworzenia się formacji to nic innego jak pewien uśredniony kierunek (wzrostowy lub spadkowy), w którym podąża wartość wolumenu od początku formacji do jej punktu końcowego, czyli do dnia, w którym wykryliśmy wystąpienie danej formacji. Przykłady formacji z widocznym kierunkiem trendu znajdują się na wykresach poniżej.

Zniżkujący trend wolumenu podczas tworzenia się formacji trójkąta
Rosnący wolumen obrotu podczas tworzenia się formacji odwróconego klina

W jaki sposób określamy trend wolumenu? Wartości wolumenu obrotu od dnia początku formacji do jej końca są aproksymowane linią prostą z użyciem metody regresji liniowej. Nachylenie tej prostej w stosunku do poziomu wyznacza nam kierunek trendu (zwyżkujący lub zniżkujący). Pamiętajmy, że nie zawsze jesteśmy w stanie jednoznacznie określić nachylenie tej prostej. Jeżeli:
 • mamy zbyt mało punktów pomiarowych przy dużej ich zmienności, lub
 • nachylenie prostej nie odbiega od poziomu w sposób istotny statystycznie
to nie jesteśmy w stanie wyznaczyć w sposób wiarygodny wyraźnego trendu wolumenu dla danej formacji i wtedy ATmatix nie podaje tej informacji w szczegółach formacji, a do obliczeń używamy "zwykłych", uśrednionych statystyk dla danego typu formacji (uwzględniając oczywiście inne dostępne parametry, takie jak na przykład wolumen wybicia). Poniżej znajdują się dwa przykłady linii regresji dla dwóch powyższych formacji.
Zniżkujący trend wolumenu
Zwyżkujący trend wolumenu

Dokładnie w taki sam sposób trend wolumenu jest określany przez Thomasa Bulkowskiego, czyli specjalistę od analizy technicznej - o szczegółach można przeczytać w jego książkach i na jego stronie internetowej. Pamiętajmy jednak o ważnej rzeczy - stosując metodę regresji liniowej tracimy pewne informacje o dokładnym przebiegu wartości wolumenu w czasie - na przykład jeśli wartości wolumenu tworzą kształt zbliżony do litery U (kiedy obroty są wysokie przy obu krańcach formacji, a pomiędzy tymi punktami są niewielkie), to uśredniając zmiany tych wartości może się okazać, że nie ma żadnego dominującego trendu, a być może kształt wolumenu podczas tworzenia się formacji również jest ważny. Można o tym przeczytać na stronach Bulkowskiego - są to jednak wyniki dla rynku w USA, a jak pokazują nasze badania, nasz rodzimy giełdowy parkiet rządzi się swoimi prawami. Niewykluczone, że będziemy badać również wpływ kształtu wolumenu na statystyki formacji dla GPW - ale to temat na przyszłość.

Wracając do sedna - sprawdzając wpływ trendu wolumenu na wyniki formacji, odkryliśmy, iż dla sporej liczby formacji zwyżkujący trend wolumenu zwiastuje nieco lepszą skuteczność wybić w górę niż trend malejący, i w niektórych przypadkach są to różnice znaczące. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wybicia w górę z formacji, to z reguły rośnie ona, gdy wolumen wzrasta (co nie powinno w zasadzie dziwić). Oczywiście są również typy formacji, które są nieco skuteczniejsze, gdy wolumen w trakcie tworzenia się formacji maleje, a prawdopodobieństwo wybicia w górę paradoksalnie zmniejsza się wraz z rosnącym wolumenem.  Statystyki po wybiciu zależą również od kierunku wybicia, o ile do takiego wybicia w określonym czasie dojdzie (od momentu wykrycia formacji ATmatix czeka tylko pewien skończony czas na wybicie; na wypełnienie formacji czekamy również pewien czas - zostało to opisane tutaj).

Te wszystkie dane uwzględniane są oczywiście przez ATmatix w informacjach prezentowanych na szczegółach formacji (częstość wybić w górę/w dół, skuteczność po wybiciu w określonym kierunku, prawdopodobieństwa ruchu powrotnego i fałszywych wybić) oraz w obliczeniach statystycznych zasięgów wybić (na podstawie przeciętnych zasięgów formacji historycznych z uwzględnieniem dodatkowo nowego parametru - trendu wolumenu, obok wolumenu w dniu wybicia).

Warto zwrócić uwagę, iż nasza strona ze statystykami formacji cenowych podaje wielkości uśrednione, bez uwzględnienia takich parametrów jak wolumen wybicia czy jego trend - danych po prostu byłoby zbyt dużo. Nie trzeba zatem wyszukiwać w tabeli interesujących nas statystyk czy zaprzątać sobie głowy technicznymi szczegółami - po prostu ATmatix automatycznie wyznaczy prawdopodobieństwa i docelowy zakres cen na podstawie wszystkich parametrów, którymi dysponuje. Zachęcamy zatem do bezpłatnej rejestracji konta i skorzystania z aplikacji te osoby, które jeszcze się na to nie zdecydowały.

Jeszcze jedno - statystyki, uwzględniające nowy parametr, obowiązują od bieżącego kwartału, a więc wszystkie formacje wykryte 1 kwietnia 2017 lub później już go uwzględniają. Z tego względu mogły zajść pewne zmiany w prognozach zasięgów wybić dla istniejących formacji i zmiany te będą widoczne w szczegółach formacji i na wykresach. Statystyki i obliczenia dla wcześniejszych formacji (wykrytych przed tą datą) nie będą uwzględniały trendu wolumenu.

Teraz uchylimy nieco rąbka tajemnicy i podamy przykłady kilku typów formacji dla rynku akcyjnego, które sprawują się wyraźnie lepiej przy określonym trendzie wolumenu. Dla indeksów WIG i kontraktów FW20 zbieramy odrębne statystyki, które również obecnie będą uwzględniać trend wolumenu, ale te statystyki nieco się różnią od rynku akcji ze względu na nieco inny charakter handlu (mniejsze, mniej dynamiczne zmiany kursu indeksów).

Wolumen maleje podczas tworzenia się formacji (zniżkujący trend wolumenu)

Typy formacji, dla których prawdopodobieństwo wybicia w górę wzrasta, gdy trend wolumenu zniżkuje, to:
 • szybki wzrost  - paradoksalnie więc bardziej prawdopodobne jest przebicie maksimum tej formacji w ciągu pewnego czasu od ustanowienia tego maksimum, gdy podczas jej tworzenia wolumen spadał. Przypomnijmy, że formacja szybkiego wzrostu to prawie pionowy, silny ruch w górę w trakcie kilku, max. kilkunastu sesji. Po tym czasie ruch się kończy, maksimum zostaje ustanowione i cena się nieco cofa. W tym momencie można zadać pytanie - jaka jest szansa na przebicie dotychczasowego maksimum w górę i wykonanie kolejnego ruchu o tej samej wysokości - i na to pytanie ATmatix ma gotową odpowiedź w postaci statystyk.
  Zwracamy uwagę na to, iż przypadków, dla których wolumen spadał podczas tworzenia się takiej formacji, było w historii dużo mniej - z reguły jednak takie silne ruchy cenowe odbywają się przy rosnących obrotach, gdy z każdym dniem coraz więcej kupujących stara się "wskoczyć do uciekającego pociągu", póki ten się zbytnio nie rozpędzi. Skuteczność takiej formacji, gdy do wybicia w górę już dojdzie mimo wszystko jest większa, gdy wolumen rósł podczas tworzenia się formacji - co sugeruje, że im większy kapitał zaangażował się do wykreowania takiego ruchu, tym silniejszy ruch w górę może wystąpić po sforsowaniu dotychczasowego maksimum - podkreślmy - jeśli do takiego wybicia dojdzie).

Prawdopodobieństwo wybicia w dół wzrasta, gdy wolumen maleje, dla m.in.:
 • zniżkujących kanałów,
 • flag i chorągiewek,
 • RGR (szczyty głowy i ramion),
 • trzech zwyżkujących dołków (3ZD),
 • rozszerzających się trójkątów.

Formacje, których skuteczność osiągania teoretycznych zasięgów wybicia w górę (na podstawie książkowych reguł pomiaru), jeśli do takiego wybicia dojdzie, rośnie na przykład dla:
 • chorągiewek,
 • trójkątów zwyżkujących,
 • rozszerzających się klinów zwyżkujących.

Częstość występowania ruchów powrotnych maleje m.in. dla:
 • zwyżkujących i zniżkujących kanałów,
 • płaskich baz,
 • trzech zwyżkujących dołków.

Wolumen rośnie w trakcie tworzenia formacji (zwyżkujący trend wolumenu)

Formacje, które przede wszystkim zyskują na rosnącym wolumenie, jeśli chodzi o częstość wybić w górę, to np.:
 • zniżkujące kanały,
 • płaskie bazy,
 • dna głowy i ramion (oRGR),
 • chorągiewki,
 • opór  - co nie powinno specjalnie dziwić. Dla odmiany w przypadku wsparć zwiększanie się wolumenu może oznaczać z kolei nieco mniejszą szansę na przebicie w dół tego wsparcia, czyli większą szansę na obronę poziomu - rosnące obroty na wsparciu mogą sugerować, że na tych poziomach uaktywnia się popyt, skoro cena dalej nie spada.

Typy formacji, które okazały się bardziej skuteczne po wybiciu w górę, jeśli wolumen rósł, to m.in:
 • podwójne dna (nieco większe jest również prawdopodobieństwo wybicia w górę, choć nie jest to znacząca różnica),
 • dna głowy i ramion (oRGR).

Formacje, które tracą na skuteczności osiągania targetów po wybiciu w górę, jeśli trend wolumenu jest rosnący, to przede wszystkim:
 • flagi i chorągiewki,
 • szczyty głowy i ramion - innymi słowy mówiąc, jeśli wolumen rósł podczas tworzenia się RGR to oznacza, iż zanegowanie wybiciem w górę, jeśli do niego dojdzie, może mieć nieco mniejszy zasięg niż się można tego spodziewać. W tej sytuacji rośnie również współczynnik fałszywych wybić w górę dla tego typu formacji - pułapka hossy zatem może wystąpić wtedy, gdy kolejne wierzchołki wynikające z formacji RGR były ustanawiane przy wciąż rosnącym wolumenie. RGR uformowana na rosnących obrotach ma również nieco większe prawdopodobieństwo wybicia w dół. Co ciekawe tych obserwacji nie potwierdzają statystyki dla formacji podwójnego szczytu (tzn. trend wolumenu nie ma dla niej aż takiego dużego znaczenia).


To były oczywiście tylko przykłady analizy i wnioskowania na podstawie naszych statystyk - rzeczywistych danych jest zbyt dużo, by je tutaj przytaczać. Naturalnie ATmatix wszystkie te niuanse i zależności wykorzystuje w swoich obliczeniach, dodatkowo uwzględniając jednocześnie inne parametry, takie jak np. wolumen obrotu w dniu wybicia - na przykład wielkość wolumenu może sugerować większy ruch, czemu mogą niejako przeciwstawiać się statystyki dla trendu wolumenu podczas tworzenia się formacji. Oba te parametry zostaną uwzględnione odpowiednio w szacowaniu zasięgu ruchu po wybiciu dzięki naszemu modelowi predykcyjnemu.

Możemy zapewnić, iż nasz arsenał parametrów i statystyk będzie wciąż przez nas rozbudowywany, tak aby predykcje ATmatix były jeszcze dokładniejsze i bardziej skuteczne niż dotychczas.


Życzymy samych udanych inwestycji.
Etykiety: , , ,

niedziela, 21 maja 2017

Sytuacja techniczna indeksów WIG - 21.V.2017

Nadszedł czas na cykliczny przegląd sytuacji na najważniejszych indeksach WIG. W ostatni czwartek (18 maja) doszło do bardzo ciekawej sytuacji - trzy indeksy (WIG20, MWIG40, SWIG80) znalazły się przy swoich bardzo ważnych poziomach wsparć i poziomy te zostały w trakcie sesji poważnie naruszone. Wydawało się, że sytuacji nie da się opanować i niedźwiedzie tym razem będą w końcu górą, ale popytowa strona rynku postanowiła raz jeszcze wykorzystać okazję i kursy zamknięcia indeksów wypadły powyżej poziomów, których utrata oznaczałaby wybicia w dół.

WIG20 - trend znów się broni

Indeks spółek o największej kapitalizacji znalazł się 18 maja w newralgicznym punkcie. Po pierwsze, kilka poprzedzających ten dzień sesji stało pod znakiem wyprzedaży po odbiciu od poziomu 2400, co sprowadziło indeks w okolice psychologicznego wsparcia 2300 pkt. Po drugie, nieco poniżej tego poziomu wypadała linia wzrostowego trendu, który trwa od dłuższego czasu i na który zwracam uwagę w każdym moim wpisie od początku kwietnia tego roku. Linia ta przedstawiona jest na wykresie poniżej.

Poprzednim razem zwracałem uwagę na to, iż wygrana Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji nie spowoduje jakiejś euforii na rynku, ponieważ spore prawdopodobieństwo jego wygranej zostało w dużej mierze zdyskontowane wcześniej.
Wydaje się, że wygrana Macrona nie spowoduje jakiejś euforii, skoro większość obstawia właśnie taki wynik (co może być już zawarte w cenach) (...)
Również utrzymanie ratingu Polski przez agencję Moody's (z perspektywą podniesioną do stabilnej) i nieco lepszy od prognoz odczyt PKB w pierwszym kwartale były przez nasz rynek oczekiwane, co sprowokowało uczestników rynku do "sprzedaży faktów".

Czwartkowa sesja była tutaj okazją do próby kolejnego zagrania zgodnie z panującym trendem i byki taką okazję wykorzystały póki co wzorowo. Już 17 maja ATmatix sygnalizował zdarzenie "blisko wybicia w dół" (które również można i trzeba czasem traktować jako "blisko potencjalnego odbicia od wsparcia"). Piątek stał już pod znakiem solidnych wzrostów, choć obroty nie były jakieś nadzwyczajne. Kluczowych będzie kilka kolejnych sesji - jeśli popyt zdecyduje się iść za ciosem, to możemy wrócić znowu do testowania oporu na poziomie ok. 2414 - 2420. Chwila zawahania może tutaj sprowadzić znów kłopoty, bo ostatnie cztery podejścia do próby przebicia tego oporu skończyły się reakcją podaży, które w tym miejscu widzą atrakcyjne miejsce do realizacji zysków - o czym świadczą czarne korpusy świec z ostatnich dwóch tygodni.

Formacja, która pojawiła się tutaj to wzrostowy kanał. Kanał ten można było wytyczyć już jakiś czas temu, ale pamiętajmy, że ATmatix potrzebuje minimum trzech punktów zetknięcia się z linią trendu, aby taką linię (również w ramach formacji) wytyczyć.


Jak mówi teoria (a potwierdzają to nasze statystyki) wzrostowe formacje cenowe faworyzują raczej niedźwiedzie jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wybicia w którymś z kierunków. Paradoksalnie są to również jedne z najbardziej skutecznych formacji, jeśli doszłoby do wybicia w tym mniej prawdopodobnym kierunku, czyli w górę, przy stosunkowo małym współczynniku fałszywych wybić i ruchów powrotnych. Wybicie w górę będzie jednak sprawą niełatwą, ponieważ górny poziom wybicia z każdym dniem się podnosi, podobnie jak dolny, co w sposób oczywisty faworyzuje stronę podażową. Dodatkowo na poziomie 2420 czeka silny opór.

Zwróćmy uwagę na to, że dołek z 18 maja spowodował możliwość wyznaczenia nowej linii trendu, o mniejszym nachyleniu i jest to nadal trend zwyżkujący. Tak więc nawet przebicie dotychczasowej linii trendu nie musi od razu oznaczać jego odwrócenia, a może oznaczać jedynie zmianę jego nachylenia, czyli tempa ewentualnej kontynuacji wzrostów. Do takiej sytuacji przecież całkiem niedawno na WIG20 już doszło.


MWIG40 - nadal w ruchu bocznym

Obronił się trend na WIG20, obroniło się również wsparcie na indeksie spółek średnich. Formacja podwójnego (a teraz nawet wielokrotnego) szczytu nie została tym samym jeszcze potwierdzona i w trakcie sesji piątkowej zagrożenie wybicia w dół póki co się oddaliło.

Czy czeka nas powrót do testowania oporu na 4960 pkt.? Nie przesądzałbym tego - ten poziom okazał się solidną barierą i był testowany już cztery razy. Powrót w te rejony może sprowokować graczy, którzy dotychczas nie zamknęli swoich pozycji, do postąpienia zgodnie ze starym giełdowym porzekadłem ("sell in may and go away"). Podobnie jak dla WIG20, wydaje mi się, że kluczowych będzie kilka-kilkanaście najbliższych sesji i styl ewentualnej kontynuacji podejścia lub poszukiwania okazji do odwrotu. Tak jak dotychczas, poziomy 4960 i ok. 4660 wytyczają obszar konsolidacji, którego opuszczenie górą lub dołem wskaże na prawdopodobny kierunek zmian w średnim terminie.

SWIG80 - wsparcie (póki co) obronione

Sytuacja na indeksie spółek małych jest podobna - nie doszło póki co do wybicia z formacji podwójnego (a nawet potrójnego) szczytu.

Tutaj możemy jednak zauważyć zniżkujący kanał, którego wybicie w górę będzie ze sporym prawdopodobieństwem oznaczać powrót do testowania oporu na poziomie 16 600. Najpierw musi dojść jednak do wybicia z takiej formacji. Zagrożenia są podobne jak dla całego rynku - nadchodzący okres wakacyjny i chęć zamknięcia pozycji przez graczy obawiających się spowodowanej tym ograniczonej zmienności, kontynuacji ruchu bocznego lub spadkowej korekty.

Szeroki rynek 

Indeks WIG od jakiegoś czasu porusza się w ramach formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina. Nasze statystyki wybić dla tego typu formacji nie faworyzują wyraźnie żadnej ze stron. Tutaj cofnięcie nawet do poziomu 58 tys. pkt. nie będzie jeszcze oznaczało kłopotów, ale przebicie w dół tego poziomu postawiłoby pod znakiem zapytania możliwość kontynuacji wzrostów w średnioterminowej perspektywie.


Etykiety: , , , , , , , , , , ,

piątek, 5 maja 2017

Indeksy WIG - przegląd sytuacji technicznej - 5.V.2017

Przed nami kolejna analiza sytuacji technicznej na głównych indeksach warszawskiej giełdy.

WIG20 - poziom 2400 na razie oporem

W podobnej sytuacji na indeksie największych spółek byliśmy dwa tygodnie temu - inwestorzy przygotowywali się na wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. Na sesji piątkowej niektórzy postanowili skrócić swoje pozycje i poczekać na rozstrzygnięcia. Wyniki  - Macron i Le Pen w drugiej turze, co było spodziewane, ale jednak obarczone pewną niepewnością - zostały dobrze przyjęte przez rynki europejskie, w tym nasz. Był to impuls do rozpoczęcia kolejnej fali wzrostowej. Prawdę mówiąc nie spodziewałem się aż tak szybkich i zdecydowanych reakcji strony popytowej, czemu dałem wyraz w moim poprzednim wpisie (z 23 kwietnia):
Niewykluczony jest również powrót do wzrostów już w przyszłym tygodniu, jeśli wynik wyborów we Francji zostanie odczytany przez rynek pozytywnie (w kontekście m.in. przyszłości UE, co będzie miało oczywiście wpływ i na nasz parkiet) i zabraknie innych niespodziewanych zagrożeń.
Wzrosty przyszły natychmiastowo - poniedziałek 24.04 rozpoczął się mocnym otwarciem i powrotem do testowania oporu na poziomie 2300 pkt. Jeden z moich scenariuszy, zakładający ponowne zadziałanie tego oporu i zwrot w kierunku 2200 pkt. nie sprawdził się. Pod koniec tamtego tygodnia byki testowały już psychologiczny opór na poziomie 2400. Został on naruszony na początku czwartkowej sesji 4 maja, po czym popyt praktycznie oddał pole stronie podażowej.  Taniały spółki paliwowe (PGNiG), co ma związek z sytuacją na rynku ropy, ale również takie komponenty jak KGHM, JSW czy banki. Pod koniec sesji piątkowej doszło do próby odbudowania, co częściowo osłabiło negatywny wydźwięk sesji czwartkowej.Znowu na rynku zagościła niepewność, prawdopodobnie związana z II turą wyborów we Francji. Wszyscy spodziewają się co prawda zwycięstwa Macrona, jednak nie można odmówić szans jego prawicowej, populistycznej kontrkandydatce. Wydaje się, że wygrana Macrona nie spowoduje jakiejś euforii, skoro większość obstawia właśnie taki wynik (co może być już zawarte w cenach), natomiast zwycięstwo Le Pen prawdopodobnie skłoni rynki do reakcji zdecydowanie bardziej gwałtownych (i nie będą to reakcje entuzjastyczne). Przypomnijmy otwarcie na naszym rynku po wynikach referendum w sprawie Brexitu. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja ta została wykorzystana przez kupujących - ale indeks WIG20 znajdował się wtedy w trochę innym miejscu, ok. 700 punktów niżej niż dziś, po długotrwałych spadkach.

Na szczęście sytuacja techniczna nadal wygląda dobrze, bo indeks wypracował sobie w ostatnim czasie dość okazały bufor do zamortyzowania sporego nawet cofnięcia - jak widać póki co linia trendu wzrostowego, przedstawiona na poniższym wykresie, nie jest zagrożona, a dotychczasowy poziom oporu na 2300 pkt. zamienia się teraz w dosyć oczywiste wsparcie, jak głosi teoria. Więcej będzie można powiedzieć po reakcji naszego parkietu na wynik niedzielnych wyborów.


MWIG40 - powrót do wzrostów?

W poprzednim wpisie pokazałem zastosowanie reguły 1-2-3 do diagnozy zmiany trendu, a tymczasem MWIG40 postanowił wziąć przykład z indeksu dużych spółek i powrócił do wzrostów - znaleźliśmy się prawie przy maksimach, blisko 4960 pkt. Znaczenie sygnału zmiany trendu póki co zostało zatem znacząco osłabione, choć nadal trzeba go mieć na uwadze jako potencjalne ostrzeżenie.

Poprzednim razem zwróciłem również uwagę na wypełnioną już formację zwyżkującego kanału.
Aby wlać więcej nadziei w serca byków, pokażę teraz formację, która została już zrealizowana (wypełniona). Czasem właśnie takie miejsca są wykorzystywane przez stronę popytową do zainicjowania jakiejś kontry. Chodzi o zwyżkujący kanał, który opisywałem jakiś czas temu. Wybicie w dół nastąpiło 7 marca, a niedawno (11 kwietnia) formacja została wypełniona. Jak widać odbicie od poziomu ok. 4680 nie było przypadkowe. Nie wiem, czy ten poziom będzie stanowił jakiś punkt zwrotny, ale lepiej mieć go na uwadze.
Rzeczywiście poziom ten zadziałał jak wsparcie - nie dość, że był to teoretyczny zasięg wybicia z kanału, to również był to przebity w lutym poziom oporu. Byki postanowiły zatem wykorzystać to cofnięcie do odbudowy pozycji długich.Należy teraz bacznie obserwować poziom 4960 - jego przebicie w górę da sygnał to kontynuacji wzrostów i jednoznacznego zamazania wybicia w dół z formacji podwójnego szczytu - byłoby to tzw. spalenie formacji podwójnego szczytu, co wg Thomasa Bulkowskiego stanowi dosyć silny sygnał kupna. Póki co to jednak tylko jeden z możliwych scenariuszy.SWIG80 - brak rozstrzygnięć

Indeks spółek małych nadal porusza się w układzie bocznym i sytuacja niewiele się tutaj zmieniła od mojej poprzedniej analizy. Podobnie jak dwa wyżej opisane indeksy, tak również i ten zaliczył podejście, choć nie tak spektakularne. Nadal obowiązuje formacja trójkąta zwyżkującego, z którego wybicie dołem może oznaczać cofnięcie się do poziomu ok. 15 500. Wyższy poziom ok. 15 800 jest kluczowy z punktu widzenia formacji podwójnego szczytu i może zadziałać jak wsparcie. Podobnie wsparciem mogą być znów okolice 16 060 - przebicie w dół tego minimum lokalnego byłoby sygnałem zmiany trendu wynikającym z zastosowania reguły 1-2-3.


Wybicie ponad opór i pokonanie poziomu ok. 16 600, najlepiej z dużym wolumenem obrotów, byłoby z kolei zaproszeniem do kontynuacji trendu wzrostowego.
Etykiety: , , , , , , , , , , , , ,

środa, 3 maja 2017

Usprawnienia w aplikacji ATmatix

Miło nam poinformować, iż niedawno dodaliśmy dwa niewielkie, lecz przydatne usprawnienia do naszej aplikacji.Pierwsze z nich dotyczy filtrowania danych w widoku tabeli formacji cenowych. Dodaliśmy możliwość zawężania listy formacji tylko do spółek należących do wybranej grupy walorów. Grupy te obejmują:

 • spółki z indeksu WIG20,
 • spółki z indeksu MWIG40,
 • spółki z indeksu SWIG80,
 • główne indeksy GPW (WIG20, WIG30, WIG20SHORT itd.) oraz kontrakty FW20,
 • indeksy branżowe (sektorowe) GPW, takie jak WIG-Energia, WIG-Nieruchomości itp.
Aby ograniczyć widok formacji tylko do wybranej grupy, należy kliknąć na jeden z dostępnych przycisków.

Aby usunąć filtrowanie i wyświetlić wszystkie dostępne walory, należy wybrać przycisk "Wszystko". Oczywiście filtry stanu formacji oraz filtr wyszukiwania działają bez zmian - czyli tak jak to jest opisane w artykule "Obsługa listy formacji AT".Drugie usprawnienie obejmuje powiadomienia (notyfikacje), wysyłane naszym użytkownikom przy pomocy wiadomości e-mail. Dotychczas treść wiadomości była podzielona tylko na sekcje formacji, znajdujących się w określonym stanie (Nowe/niepotwierdzone, blisko wybicia, po wybiciu i wypełnione), a w tych sekcjach znajdowały się walory z różnych grup - akcje, indeksy główne i branżowe oraz kontrakty. Ponieważ sekcje te są posortowane malejąco po potencjale formacji (czyli po spodziewanej sile ruchu cenowego po wybiciu z formacji), a z reguły ruchy na indeksach/kontraktach są relatywnie mniejsze od ruchów cen akcji, to niektóre ciekawe zdarzenia na indeksach mogły być pominięte we wiadomości - ze względu na to, iż każdą sekcję ograniczamy do kilkunastu pozycji o największym potencjale.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wydzielenie indeksów głównych/kontraktów oraz indeksów branżowych do odrębnych sekcji w powiadomieniach e-mailowych. W ten sposób śledzenie potencjalnie ważnych zdarzeń na formacjach występujących na indeksach i kontraktach będzie dużo łatwiejsze, co pozwoli - jesteśmy o tym przekonani - na lepszy ogląd sytuacji i pomoże w znajdowaniu atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na naszym rynku.

Powiadomienie - fragment wiadomości

Etykiety: , , , , ,