REKLAMA

piątek, 2 grudnia 2016

Nowe typy statystyk formacji - ruchy powrotne oraz fałszywe wybicia

Miło nam znów poinformować, iż dodaliśmy nowe funkcjonalności do naszej aplikacji, wykrywającej formacje cenowe. Skupiamy się na lepszej ocenie ryzyka i szans na powodzenie transakcji, stąd wprowadzenie dwóch nowych typów statystyk - ruchów powrotnych oraz współczynników fałszywych wybić.

RUCHY POWROTNE PO WYBICIU

Ruch powrotny po wybiciu z formacji w określonym kierunku to nic innego jak powrót ceny poniżej (dla wybić w górę) lub powyżej (dla wybić w dół) poziomu wybicia (oczywiście jeśli wybicie zaszło). Nasze statystyki to po prostu odsetek formacji historycznych danego typu, dla których wystąpił taki ruch w ciągu 30 sesji po wybiciu (lub do momentu wypełnienia formacji, jeśli zaszło ono wcześniej), przy czym przeciętna siła (zasięg) tego ruchu obecnie nie jest ujęta w statystykach. Ta informacja mówi nam o szansie na wykonanie takiego ruchu dla danego typu formacji.
  • Ruch powrotny po wybiciu w górę (ang. throwback) to powrót ceny poniżej poziomu wybicia w górę w określonym czasie
  • Ruch powrotny po wybiciu w dół (ang. pullback) to powrót ceny powyżej poziomu wybicia w dół w określonym czasie

Tego typu statystyki są bardzo ważne dla inwestorów, którzy grają na wybicie z formacji, ponieważ mówią o prawdopodobieństwie zwrotu ruchu po wybiciu i przekroczenia poziomu wybicia. Ponieważ strategia gry na wybicie z formacji musi zakładać ustawienie jakiegoś zlecenia stop loss poniżej poziomu kupna (a nierzadko poziom kupna nie leży dokładnie na poziomie wybicia, tylko nieco powyżej lub poniżej w zależności od kierunku naszego zagrania), to wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa zajścia ruchu powrotnego wzrasta również ryzyko na zrealizowanie tego zlecenia obronnego (a co za tym idzie, wrasta ryzyko straty).
Spójrzmy na przykładowe wykresy formacji, dla których doszło do ruchów powrotnych.
Ruch powrotny po wybiciu w górę
Ruch powrotny po wybiciu w górę
Ruch powrotny po wybiciu w dół

Oczywiście zajście ruchu powrotnego nie oznacza, że formacja nie zostanie wypełniona. Po prostu, tak jak już wspomniałem, ryzyko na zejście ceny poniżej akceptowalnego przez nas poziomu straty rośnie i należy być na to przygotowanym. Gracz może zatem podjąć decyzję, czy przy założonym poziomie stop loss opłaca się w ogóle zawierać daną transakcję, czy może to ryzyko jest zbyt duże. Poniżej znajdują się przykłady formacji, dla których cena docelowa została osiągnięta mimo wystąpienia ruchów powrotnych.Uwagę zwraca jeszcze jeden fakt. Zgodnie z naszą tabelą statystyk ruchy powrotne po wybiciu w górę stosunkowo często zachodzą dla formacji zniżkujących, takich jak kliny i kanały, natomiast ruchy powrotne po wybiciu w dół często zdarzają się dla ich zwyżkujących odpowiedników. Dlaczego tak się dzieje? Spójrzmy jeszcze raz na powyższe wykresy - wygląda to tak, jakby linia trendu, będąca poziomem wybicia, miała tendencję do ponownego "przyciągania" ceny po wybiciu z formacji. Ten fakt można wykorzystać do zakupu lub sprzedaży instrumentów, gdy "przegapiliśmy" moment dogodnego kupna po wybiciu w górę lub pozbycia się papierów po wybiciu w dół. Dla niektórych typów formacji ruchy powrotne mają znaczące prawdopodobieństwo wystąpienia - możemy ze sporą szansą zakładać, że taki ruch wystąpi i będziemy mogli podłączyć się pod kontynuację wybicia lub wyjść z transakcji w nieco bardziej dogodnym momencie - polecam przyjrzenie się tym statystykom (kolumny tabeli można klikać w celu posortowania danych).

WSPÓŁCZYNNIK FAŁSZYWYCH WYBIĆ

Fałszywe wybicie z formacji to takie, dla którego formacja nie została wypełniona, ale dodatkowo ruch po wybiciu nie przekroczył 5% od poziomu wybicia (dla indeksów i kontraktów terminowych przyjęliśmy próg 2%). Współczynnik fałszywych wybić (ang. break even failure rate) to odsetek historycznych formacji danego typu, dla których wybicie okazało się słabsze niż przypuszczaliśmy i nie przekroczyło określonego wyżej progu opłacalności hipotetycznej transakcji zawartej po cenie wybicia z formacji. Współczynnik ten informuje nas w pewnym sensie o ryzyku gry na wybicie dla formacji danego typu - ryzyku, które oznacza, że dana transakcja nie przyniesie powodzenia i sensownego zwrotu z naszej inwestycji.

Mogę zdradzić, że najsłabszą formacją pod tym względem, jeśli chodzi o wybicia w górę, jest... popularna formacja flagi (przynajmniej jeśli chodzi o rynek akcji). Generalnie formacja flagi jest dosyć słabo spisującą się formacją dla wybić w górę i cechuje się dosyć niską skutecznością osiągania książkowych, teoretycznych poziomów docelowych. Może to być pewnym zaskoczeniem, bo zwykle w literaturze i internecie takie formacje są "hołubione" przez analityków. Należy jednak pamiętać, że statystyki o których mowa dotyczą tylko i wyłącznie formacji wykrywanych automatycznie przez ATmatix na rynku GPW, zgodnie z naszymi algorytmami i parametrami. Dodatkowo jest to pewne uśrednienie - tak spisywałaby się "przeciętna", statystyczna formacja, a nie jej każde wystąpienie z osobna. Nie ma również żadnej gwarancji na powtórzenie takich wyników w przyszłości, ponieważ warunki rynkowe podlegają nieustannym zmianom.

Tak czy inaczej statystyki są przydatne w celu porównywania i wartościowania sygnałów wynikających z formacji cenowych - jasno i wyraźnie wynika z nich, które formacje statystycznie sprawują się lepiej, a które gorzej.

Możemy zapewnić, że to nie koniec zmian - będziemy dążyć do tego, by nasze metody predykcji zachowania się cen po wybiciu były jeszcze dokładniejsze i uwzględniały więcej czynników, mających wpływ na potencjalny zasięg wybicia, takich jak na przykład wielkość wolumenu wybicia (obecnie podawanego jedynie informacyjnie) czy faza, w której obecnie znajduje się rynek lub dany walor.

Na koniec jeszcze dodam, że użytkownicy PREMIUM mają oczywiście pełen dostęp do danych w tabeli statystyk, a dodatkowo informacje te pojawiają się w tabeli formacji w widoku szczegółów formacji oraz na stronach z wykresami formacji.

Widok szczegółów formacji w tabeli formacjiEtykiety: , , , , , ,

<< Strona główna