REKLAMA

środa, 3 maja 2017

Usprawnienia w aplikacji ATmatix

Miło nam poinformować, iż niedawno dodaliśmy dwa niewielkie, lecz przydatne usprawnienia do naszej aplikacji.Pierwsze z nich dotyczy filtrowania danych w widoku tabeli formacji cenowych. Dodaliśmy możliwość zawężania listy formacji tylko do spółek należących do wybranej grupy walorów. Grupy te obejmują:

  • spółki z indeksu WIG20,
  • spółki z indeksu MWIG40,
  • spółki z indeksu SWIG80,
  • główne indeksy GPW (WIG20, WIG30, WIG20SHORT itd.) oraz kontrakty FW20,
  • indeksy branżowe (sektorowe) GPW, takie jak WIG-Energia, WIG-Nieruchomości itp.
Aby ograniczyć widok formacji tylko do wybranej grupy, należy kliknąć na jeden z dostępnych przycisków.

Aby usunąć filtrowanie i wyświetlić wszystkie dostępne walory, należy wybrać przycisk "Wszystko". Oczywiście filtry stanu formacji oraz filtr wyszukiwania działają bez zmian - czyli tak jak to jest opisane w artykule "Obsługa listy formacji AT".Drugie usprawnienie obejmuje powiadomienia (notyfikacje), wysyłane naszym użytkownikom przy pomocy wiadomości e-mail. Dotychczas treść wiadomości była podzielona tylko na sekcje formacji, znajdujących się w określonym stanie (Nowe/niepotwierdzone, blisko wybicia, po wybiciu i wypełnione), a w tych sekcjach znajdowały się walory z różnych grup - akcje, indeksy główne i branżowe oraz kontrakty. Ponieważ sekcje te są posortowane malejąco po potencjale formacji (czyli po spodziewanej sile ruchu cenowego po wybiciu z formacji), a z reguły ruchy na indeksach/kontraktach są relatywnie mniejsze od ruchów cen akcji, to niektóre ciekawe zdarzenia na indeksach mogły być pominięte we wiadomości - ze względu na to, iż każdą sekcję ograniczamy do kilkunastu pozycji o największym potencjale.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wydzielenie indeksów głównych/kontraktów oraz indeksów branżowych do odrębnych sekcji w powiadomieniach e-mailowych. W ten sposób śledzenie potencjalnie ważnych zdarzeń na formacjach występujących na indeksach i kontraktach będzie dużo łatwiejsze, co pozwoli - jesteśmy o tym przekonani - na lepszy ogląd sytuacji i pomoże w znajdowaniu atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na naszym rynku.

Powiadomienie - fragment wiadomości

Etykiety: , , , , ,

<< Strona główna