REKLAMA

piątek, 29 lipca 2016

ATmatix - aktualizacja statystyk formacji

Statystyki liczone przez ATmatix obejmują:
 • liczbę wystąpień danego typu formacji w badanym okresie czasu,
 • procentowy rozkład wybić w górę i w dół dla danego typu formacji (może nie sumować się do 100%, o czym poniżej),
 • procentową skuteczność osiągnięcia teoretycznych, książkowych poziomów docelowych dla określonego typu formacji (czyli jak często osiągnięto co najmniej poziom wyznaczony odpowiednią regułą pomiaru zasięgu wybicia dla konkretnego typu formacji - z reguły jest do dodanie wysokości formacji do poziomu wybicia w przypadku wybić w górę lub odjęcie wysokości od poziomu wybicia w przypadku wybić w dół),
 • statystyki ruchów powrotnych oraz fałszywych wybić - szczegółowy opis w osobnym artykule.
Statystyki wybić, skuteczności, ruchów powrotnych i fałszywych wybić uwzględniają również dodatkowy wymiar, którym jest wielkość wolumenu wybicia - szczegółowy opis znajduje się w tym wpisie.

Statystyki wybić są wyznaczane w następujący sposób:
 • jeśli cena wybiła się z formacji w górę, zdarzenie liczy się jako wybicie w górę (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny poniżej poziomu wybicia)
 • jeśli cena wybiła się z formacji w dół, liczy się to jako wybicie w dół (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny powyżej poziomu wybicia)
 • jeśli cena wybiła się w dół i zawróciła, nie osiągając uprzednio pułapu docelowego po wybiciu, a następnie wybiła się górą (lub na odwrót),  to do statystyk wybić przyjmowany jest ten kierunek, dla którego ruch był silniejszy (w sensie większej wartości bezwzględnej wzrostu lub spadku po wybiciu)
 • mogło w ogóle nie dojść do wybicia w określonym czasie - najczęściej dzieje się tak np. w przypadku trójkątów, których zakres jest ograniczony dwiema zbliżającymi się ku sobie liniami.
Dlatego statystyki wybić z reguły nie sumują się dokładnie do 100%.

Są jeszcze inne statystyki, nie prezentowane na stronie ATmatix, które są używane do obliczania statystycznych (nie książkowych) zasięgów po wybiciu z formacji - więcej informacji poniżej.

Jak można zauważyć, statystyki są liczone odrębnie dla akcji i indeksów/kontraktów. Dlaczego? Z reguły ruchy cenowe na indeksach/kontraktach są względnie mniejsze niż dla akcji i dla tych dwóch grup pewne parametry skanera formacji są różne. Osiągana skuteczność jest również nieco inna, co potwierdza słuszność takiego podziału.

Do czego używane są te statystyki? Po pierwsze, jeśli nie doszło jeszcze do wybicia z danej formacji, to statystyki wybić są prezentowane w szczegółach formacji jako szanse na wybicie w górę lub w dół.

Po drugie, jeśli doszło już do wybicia z formacji górą lub dołem, to ATmatix używa swoich wewnętrznych statystyk zasięgów do określenia nie-książkowych poziomów i te zasięgi są prezentowane w szczegółach formacji. Tak jak to już opisywałem, ATmatix wyznacza zawsze docelowy zakres cen po wybiciu:
 • poziom teoretyczny (podajemy również skuteczność osiągnięcia tego poziomu na podstawie statystyk z danych historycznych) - nie zawsze ten poziom jest wyznaczany, np. brakuje go w przypadku wybicia w dół z formacji podwójnego dna lub oRGR. Wynika to z tego, iż literatura dotycząca analizy technicznej z reguły milczy na temat obliczania zasięgów w tego typu sytuacjach (jest to zanegowanie formacji dna, która tak naprawdę przestaje być dnem, skoro cena zeszła jeszcze niżej). Tak jak napisałem, ten poziom z reguły jest wyznaczany poprzez dodanie (lub odjęcie) wysokości formacji do poziomu wybicia;
 • poziom statystyczny (poziom osiągany z zadaną skutecznością na podstawie danych historycznych) - ten poziom zawsze jest wyznaczany, chyba że nie dysponujemy statystykami dla danego typu formacji.
Docelowy zakres cen jest również zaznaczany na wykresie formacji (kolorem niebieskim), co ilustruje poniższy obrazek.
Kliknij, aby powiększyć.


To obliczanie zasięgu na podstawie zachowania się typów formacji w przeszłości jest unikalną cechą naszej aplikacji, ponieważ pozwala na:
 • po pierwsze, sprawdzenie jak skuteczna jest książkowa, teoretyczna wiedza na konkretnym rynku (w tym przypadku na GPW),
 • po drugie, wyznaczenie zasięgów docelowych z zadaną skutecznością, i to w sytuacjach, o których książkowa wiedza nie na wiele nam się przyda (tak jak we wspomnianych wybiciach w dół z formacji dna).
Inaczej mówiąc, statystyczny poziom docelowy mówi nam, jak daleko przeciętnie (w przeszłości) zawędrowała cena po wybiciu w górę lub w dół w przypadku konkretnego typu formacji. Co więcej, możemy określić na podstawie zadanej z góry skuteczności ten przeciętny zasięg, ponieważ wiemy, że np. w 50% przypadków historycznych cena zawędrowała co najmniej do poziomu X, a w 75% przypadków co najmniej do poziomu Y.

O tym w jaki dokładnie sposób ten poziom jest wyznaczany i dlaczego dodatkowo uwzględniamy wielkość wolumenu obrotu w dniu wybicia z formacji, można przeczytać w odrębnym artykule. Tutaj wspomnę tylko o tym w jaki sposób Thomas Bulkowski na swojej stronie opisuje wyznaczanie poziomu docelowego po wybiciu. Otóż, Bulkowski poleca pomnożenie wysokości formacji, przed dodaniem lub odjęciem od poziomu odbicia, przez wartość, określaną jako percentage meeting price target. Jest to częstość, z jaką cena osiągała teoretyczny, książkowy poziom docelowy, dla danego typu formacji. Brzmi znajomo? Tak, jest to dokładnie statystyczna skuteczność, podawana przez ATmatix na stronie ze statystykami i w szczegółach danej formacji.

Mi osobiście pomysł mnożenia wysokości formacji przez skuteczność średnio się podoba i ATmatix nie wyznacza statystycznego poziomu docelowego w ten sposób. Dlaczego? Teoretycznie wszystko jest w porządku - skoro dana formacja osiągała poziom teoretyczny po wybiciu w 60% przypadków, to znaczy, że średnio cena doszła tylko do poziomu wybicia plus 60% wysokości formacji, prawda? Nie jest to takie proste. Po pierwsze, statystyczna skuteczność (przynajmniej ta wyznaczana przez ATmatix) mówi nam, że cena osiągnęła co najmniej poziom teoretyczny w 60% przypadków. Czyli w 3 przypadkach na 5 cena urosła od poziomu wybicia do poziomu wybicia plus co najmniej 100% wysokości formacji. Co najmniej, czyli mogła urosnąć równie dobrze o 200% wysokości formacji. Albo o 500%. We wszystkich tych przypadkach statystyczna skuteczność jest taka sama i wynosi 60%. Ale ta skuteczność, jak widać, nie mówi nam nic o potencjalnym zasięgu wybicia. ATmatix, i powtórzę, że jest to jego unikalna cecha, oblicza maksymalne ceny po wybiciu w górę (lub minimalne po wybiciu w dół) dla wszystkich formacji historycznych i bierze te statystyczne informacje pod uwagę przy wyznaczaniu zasięgu wybicia, zwanego przez nas poziomem "statystycznym".

Oczywiście, statystyki są oparte o dane historyczne (przyszłości, niestety, nie potrafimy przewidywać) i nie ma gwarancji na ich powtórzenie, jednak możliwość oparcia się o konkretne, weryfikowalne dane zdecydowanie pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych o otwarciu lub zamknięciu danej pozycji. Znając historyczną skuteczność wiemy czego w danej sytuacji się spodziewać i które transakcje, wynikające z takiego a nie innego układu cen (czyli formacji) mogą być potencjalnie mniej ryzykowne czy bardziej zyskowne niż inne.
Etykiety: , , , , , , , ,

poniedziałek, 25 lipca 2016

Indeksy WIG - przegląd sytuacji

Pora na aktualizację analizy sytuacji na głównych indeksach GPW.

Ubiegły tydzień stał pod znakiem wzrostów. Obecnie indeks WIG20 kontynuuje ruchy w obrębie opisywanej już przeze mnie odwróconej, rozszerzającej się formacji zniżkującej.  Linie trendu tej formacji oparte są o dotychczasowe maksima i minima lokalne. Teoretycznie silnym oporem będą okolice górnego ograniczenia formacji, a więc poziomy ok. 1840 - 1860 pkt. Póki co indeks ten utknął na psychologicznej barierze okrągłego poziomu 1800 pkt. Niewykluczona jest jakaś korekta spadkowa, na co zanosiło się już w piątek.

Kliknij, aby powiększyć.

Warto jeszcze rzucić okiem na kontrakty terminowe FW20. Dwa ostatnie minima lokalne możemy potraktować jako formację podwójnego dna, która została wybita w górę 15 lipca. Teoretycznym, książkowym zasięgiem wybicia tej formacji jest poziom ok. 1846, a więc bardzo blisko maksimów sprzed ogłoszenia wyników referendum w sprawie Brexitu. Potwierdza to tylko jak ważnym obszarem jest ten wspomniany przeze mnie zakres 1840 - 1860 pkt. na WIG20. Można spodziewać się silnego oporu.

Kliknij, aby powiększyć.


Indeks średnich spółek znajduje się obecnie na poziomie maksimum z maja tego roku. Moim zdaniem trzeba się przygotować na jakąś korektę spadkową. Teoretyczny zasięg formacji, która tu występuje, został właśnie osiągnięty.
Kliknij, aby powiększyć.Jednak, jak to zwykle bywa w analizie technicznej, można tam znaleźć trochę inną wersję tej formacji, tzn. rozszerzającego się klina zniżkującego, i narysować ją w ten sposób:
Kliknij, aby powiększyć.W takim przypadku poziom docelowy (czyli szczyt tej formacji) wypada nieco wyżej, na ok. 3629 pkt. Aby tam dotrzeć, kurs musiałby najpierw pokonać obecny poziom lokalnego maksimum z maja.

Indeks małych spółek SWIG80 teoretycznie ma jeszcze największy potencjał do wzrostów, ponieważ nadal znajdujemy się stosunkowo daleko od  tegorocznych maksimów z maja, które są przy okazji szczytem formacji rozszerzającego się klina zniżkującego, a więc poziomem docelowym po wybiciu tej formacji górą z końca czerwca. Oczywiście każdy punkt odbicia od górnej, zielonej linii oznaczającej górną linię trendu tej formacji, będzie stanowił potencjalny poziom oporu. Najbliższy znajduje się w okolicach 13 570 pkt.

Kliknij, aby powiększyć.Etykiety: , , , , , , , ,

poniedziałek, 18 lipca 2016

Co dalej z KGHM?

W ostatnich tygodniach akcje KGHM radziły sobie bardzo dobrze na tle innych walorów WIG20.  Od momentu pobrexitowego dołka na poziomie 55,77 do piątkowego zamknięcia (15 lipca) akcje zdrożały ok. 36%. Powstaje pytanie - czy ten wzrost ma szansę się powiększyć?

Spójrzmy na to pod kątem analizy technicznej. Dołki na poziomie 57,02 oraz 55,77 utworzyły klasyczną formację podwójnego dna. Została ona potwierdzona wybiciem w górę 29 czerwca (tu jeszcze można było załapać się do "odjeżdżającego pociągu", ATmatix sygnalizował to wybicie, a także sygnał "blisko wybicia" dzień wcześniej, można było zyskać teoretycznie ok. 17% przy idealnej realizacji transakcji, tzn. przy kupnie na poziomie wybicia). Spójrzmy na wykres formacji podwójnego dna poniżej:

Kliknij, aby powiększyć

Jak widać poziomy 74,57 - 78,52 to już są poziomy docelowe, wynikające z reguły pomiaru zasięgu wybicia z formacji podwójnego dna (ten niższy), a także ze statystyk historycznych formacji podwójnego dna na rynku akcji GPW (ten wyższy poziom). Uwagę zwraca fakt, iż jesteśmy bardzo blisko lokalnych maksimów z końca poprzedniego roku i początku bieżącego roku. Ja bym tutaj się spodziewał jakiejś próby realizacji zysków, być może będziemy w najbliższym czasie świadkami jakiejś spadkowej korekty. Oczywiście dalsze wzrosty nie są wykluczone, ale ja byłbym tutaj ostrożny - kto ma akcje, niech pilnuje zysków z jakimś rozsądnym dla niego stop lossem.

Cena akcji KGHM jest skorelowana z cenami miedzi, spójrzmy zatem na wykres kontraktów na miedź (ATmatix nie posiada co prawda notowań ani wykresów surowców, ale wewnętrznie na własne potrzeby wykorzystuję go do analizy różnych rynków poza GPW).

Kliknij, aby powiększyć.
Za ostatnie wzrosty odpowiadała również ta zwyżka cen miedzi. Jak widać obecnie jesteśmy blisko oporu wynikającego z linii malejącego trendu, będącej częścią formacji lekko rozszerzającego się klina zniżkującego (w zasadzie moglibyśmy potraktować ją jak zniżkujący kanał). Jeśli doszłoby do wybicia w górę z tej formacji, to teoretycznym zasięgiem docelowym jest wierzchołek tej formacji, czyli poziom ok. 2,31. Tutaj też jesteśmy zatem blisko poziomów sugerujących jeśli nawet nie korektę, to zatrzymanie się na jakiś czas blisko obecnych poziomów. Co ciekawe, statystyki dla tej formacji na rynku surowcowym są lekko niekorzystne dla byków, tzn. historycznie nieznacznie więcej było wybić w dół, niż w górę. Oczywiście nie można wykluczyć żadnego scenariusza, ja jednak opisuję tutaj to, co podpowiadają mi dane. Jeśli dojdzie do kolejnej zwyżki cen miedzi, to pewnie skorzysta na tym i KGHM, bo na naszym rynku klimat w ostatnich dniach jakby nieco się polepszył.


Etykiety: , , , , ,

Konto PREMIUM za darmo - przedłużamy promocję

Chciałbym poinformować, że przedłużyliśmy promocję, polegającą na przyznaniu dostępu do konta PREMIUM wszystkim użytkownikom, którzy zarejestrują konto w aplikacji ATmatix.pl. Promocja ta obowiązuje teraz do 15 września 2016, a konto PREMIUM będzie posiadało ważność do dnia 30 września 2016. Po tym dniu stanie się zwykłym kontem.Oczywiście wszystkim obecnym użytkownikom PREMIUM ważność ich kont również zostanie przedłużona do 30 września.

Z kontem premium użytkownicy zyskują:
 • dostęp do automatycznej analizy formacji cenowych wszystkich spółek i indeksów notowań ciągłych GPW,
 • powiadomienia mailowe o nowych formacjach, zbliżaniu się formacji do poziomów wybicia, o wybiciach oraz o osiągnięciu docelowego pułapu cen,
 • dostęp do historycznych statystyk formacji - skuteczność wybić dla poszczególnych typów formacji, a także prawdopodobieństwo wybicia w górę/w dół z formacji
 • analizę trendu wolumenu podczas tworzenia się formacji oraz o informacje wolumenie wybicia.
Opis procesu rejestracji znajduje się tutaj.

Zachęcamy do utworzenia konta i wypróbowania aplikacji ATmatix.

Pozdrawiamy.


Etykiety: , , , ,

wtorek, 12 lipca 2016

Ambra - wybicie

Wczoraj ATmatix zasygnalizował wybicie ceny akcji spółki AMBRA z formacji płaskiej bazy.
Zapewne jest to wynik niedawnej rekomendacji. Spółka nie należy do kategorii najbardziej płynnych, dlatego zakupiłem niewielką liczbę akcji. Wolumen wybicia był sporo wyższy niż średnia z 30 sesji poprzedzających wybicie (ATmatix podaje takie informacje).

Spójrzmy na wykres, wygenerowany przez ATmatix. Docelowy zakres został obliczony na przedział 8,82 - 8,96. Pamiętać należy o statystycznym prawdopodobieństwie osiągnięcia tego obszaru na podstawie danych historycznych. Skuteczność osiągnięcia teoretycznego, książkowego poziomu docelowego, obliczonego zgodnie z regułą pomiaru dla tego typu formacji, nie należy do najwyższych. Zakładać można zatem poziomy nieco niższe niż wskazane jako nasz take profit, ale nic nie jest oczywiście wykluczone.

Kliknij, aby powiększyć.
Sam jestem ciekaw, czy na naszej słabej ostatnimi czasy GPW, takie poziomy zostaną osiągnięte. Nasza giełda zachowuje się trochę jak "skład porcelany", negatywne informacje czy wypowiedzi niektórych polityków są w stanie bardzo łatwo zamazać mozolnie budowane wzrosty czy odbicia, na które rynek ma już chyba ochotę. Jest jednak kilka spółek, które radzą sobie nieźle mimo takiego a nie innego otoczenia, np. wspominane już przeze mnie Kruk czy Neuca (nadal mam je w portfelu, nieźle zniosły nawet Brexit).

Etykiety: , , , , ,

poniedziałek, 11 lipca 2016

WIG20 - aktualizacja

W moim ostatnim wpisie wspominałem o poziomie 1730 pkt. na WIG20. W zeszłym tygodniu, po wypowiedziach polityków dotyczących zmian w systemie OFE, poziom ten został przebity w dół i indeks osunął się w okolice 1700 pkt.

Poziom ten zadziałał jako wsparcie, co prognozowałem, a indeks podniósł się do poziomu ok. 1730. Jednak dołek z zeszłego poniedziałku został jeszcze w połowie tygodnia nieznacznie pogłębiony, a minimum wypadło na poziomie 1686 pkt.

Dziś (poniedziałek 11 lipca) testujemy znów poziom 1730. Takie wysokie otwarcie, i to od razu na oczywistym poziomie oporu, teoretycznie może faworyzować niedźwiedzie. Zobaczymy na ile bykom wystarczy animuszu, by sforsować ten poziom. Jeśli jeszcze raz zadziała on jako opór, to zapewne powrócimy w okolice 1700 i to tam byki będą musiały szukać kolejnej szansy. Jeśli poziom 1730 zostanie pokonany, to następnym poziomem oporu są maksima z tygodnia "pobrexitowego", czyli ok. 1762 pkt.

W dłuższym horyzoncie czasu - bez zmian.

Etykiety: , ,

poniedziałek, 4 lipca 2016

Indeksy WIG - podsumowanie zeszłego tygodnia

W ubiegłym tygodniu na WIG20 nie wydarzyło się nic ciekawego. Indeks poruszał się w kanale horyzontalnym, ograniczonym od góry poziomem ok. 1762 pkt., a od dołu ok. 1732 pkt.
Uspokojenie po wynikach brytyjskiego referendum nie może jednak trwać wiecznie i w końcu dojdzie do przełamania tych poziomów. Jeśli tak się stanie, to możemy spodziewać się ruchu o zasięgu równym wysokości formacji, tj. w dół do poziomu ok. 1700, a w górę do poziomu ok. 1790 - być może nawet do 1800. Jeśli i te poziomy zostałyby pokonane, to myślę, że należy wziąć wtedy pod uwagę trochę zmodyfikowaną wersję formacji, o której już pisałem niejednokrotnie, tzn. rozszerzającego się klina zniżkującego. Tym razem ATmatix zidentyfikował formację, której górna i dolna linia trendu są oparte na nowych wierzchołkach i formacja ta kształtem przypomina raczej odwrócony, zniżkujący trójkąt:

Kliknij, by powiększyć.


Wsparcie wypada zatem na poziomie minimum z "szoku pobrexitowego", a opór wypada na poziomie wierzchołka ze "złudzenia przedbrexitowego" :) Dopóki nie przekroczymy tych poziomów, to w dłuższym terminie w zasadzie nic się nie stanie. Jeśli będziemy się odbijać wciąż od tych poziomów, to oczywiście nadal jest jakaś okazja do zarobku, chociażby na kontraktach terminowych. Najpierw zobaczymy, czy uda się opuścić szybko wspomniany zakres 1732 - 1762.

Dla porządku jeszcze formacja rozszerzającego się klina zniżkującego, obowiązująca do tej pory. Jestem ciekaw, czy linie trendu, ograniczające formację, nadal będą stanowić poziomy wsparcia w przypadku wyłamania poziomu 1700 i oporu w przypadku zbliżenia się do 1800 pkt. Na wszelki wypadek warto o niej pamiętać:

Kliknij, by powiększyć.


Na indeksie MWIG40 sytuacja techniczna jest bardzo podobna, bo mamy formację rozszerzającego się klina zniżkującego, wyglądającego w zasadzie tak samo jak na WIG20:
Kliknij, by powiększyć.


Jeśli chodzi o indeks małych spółek SWIG80, to tutaj sytuacja jest znacznie ciekawsza, ponieważ w czwartek 30.06 doszło do wybicia w górę z formacji rozszerzającego się klina zniżkującego. Jest to dobry prognostyk, jednak zobaczymy na jak długo bykom starczy sił na kontynuację tego odreagowania. Nie był to bardzo silny ruch i obroty w dniu wybicia nie imponowały na tle poprzednich sesji.
Kliknij, by powiększyć.

Etykiety: , , , , , , , ,